KRISTIANSAND: – Vi er i starten av det som er høysesong i boligmarkedet. Prisene i Kristiansand stiger mer enn landsgjennomsnittet, og siste året har vi den høyeste prisutviklingen blant de store byene, sier banksjef Odd Hultmann i Nordea Sørlandet.

Ifølge tall fra Eiendom Norge var den nominelle prisendringen for boliger i Kristiansand de siste 12 månedene 9,7 prosent. Til sammenligning var den nominelle prisendringene i Trondheim (8,6 prosent), Stavanger og omegn (8,2), Bergen (6,9), Tromsø (6,8) og Oslo (4,1).

– Våre økonomer peker på at det nye regelverket for salg av bolig har ført til en større prisoppgang på starten av året enn normalt. Dette fordi det har vært færre boliger til salgs. Det er grunn til å tro at dette vil nulles ut med en tilsvarende prisnedgang når boligene som skulle blitt lagt ut på starten av året, kommer for salg senere i år og tilbudet blir høyere enn vanlig, sier Odd Hultmann.

Stor prisvekst i mars.

For Norge sett under ett steg boligprisene med 1,1 prosent i mars, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i mars med 1,0 prosent.

Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med 7,6 prosent

– Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Mars er normalt en relativt sterk måned prismessig, ifølge Eiendom Norge. Den må samtidig ses i sammenheng med april og hvordan påsken faller. I år er hele påsken i april.

De siste 12 månedene har boligprisene steget med 6,2 prosent.

Flere boliger på markedet

Noe av forklaringen på det sterke kvartalet og prisstigningen tidlig i 2022 er tilbudssiden. Januar og februar har vært preget av at det er få boliger på markedet, ifølge Eiendom Norge. I mars har situasjonen derimot endret seg noe.

– I løpet av mars har det blitt lagt ut mange nye boliger for salg, og det har faktisk aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned, sier Lauridsen.

Det er særlig i Oslo det har kommet flere boliger ut på markedet.

– Oslo har den sterkeste oppgangen i tilbudssiden, men den stiger jevnt over hele landet. Unntaket er kanskje Tromsø hvor den synker litt, sier Lauridsen.

Så langt i år er fortsatt salgsvolumet lavere enn i 2021, men det har hentet seg mye inn igjen i løpet av mars. Det ble solgt nesten 9000 boliger i Norge forrige måned, som er 7,1 prosent færre enn samme måned i fjor.

– Balansen i bruktboligmarkedet er i ferd med å bedre seg, sier Eiendom Norge-sjefen.

Svakest utvikling i Oslo

Boligprisene i Oslo var ned 0,4 prosent i mars på månedsbasis, mens de sesongjusterte prisene var opp 0,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12-månedersveksten med en oppgang på 4,1 prosent.

Blant storbyene var prisveksten sterkest i Bergen, med en månedlig nominell vekst på 2,5 prosent. I Stavanger og Trondheim var veksten på henholdsvis 2,1 og 1,4 prosent.

Salgstiden har gått ned i mange områder. Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar.

– Spesielt i Oslo og Bergen går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Meglertopper venter kjøligere marked fremover

På forhånd ventet både DNB Eiendom-sjef Terje Buraas og Privatmegleren-sjef Grethe Meier en boligprisvekst på rundt én prosent i mars.

Buraas sa til E24 mandag at det ser ut som prisene har flatet ut, og peker blant annet på et trekk han har sett i markedet.

– Det har vært rundt 20 prosent færre på visning enn det har vært i snitt de siste årene i samme periode, sier Buraas.

Privatmegleren-sjef Grethe Meier sier hun tror det kommer flere boliger til salgs fremover, og prisene vil utvikle seg svakere enn de har gjort til nå.

Det blir mer balanse. Det har vært selgers marked og en kamp om boligene, sa Meier mandag. Utover høsten tror hun det blir en prisnedgang.

Den synet deler Eiendom Norge-sjefen.

– Vi tror at nå kommer tilbudet til å bli mye større fremover, sier Lauridsen.

Han tror som Meier at man kommer til å se synkende priser gjennom høsten

– Jeg tror nok vi kan få en situasjon der det langsomt vrir seg mer mot kjøpers marked, sier Lauridsen.

Renten går oppover

Rentehevingene spiller inn her. De gjøre boliglån dyrere, etter at lånekostnadene har vært svært lave. Styringsrenten er hevet tre ganger siden september til 0,75 prosent.

Norges Bank har varslet at neste renteheving kommer i juni, med videre oppgang fremover. Det ligger an til en rentetopp på 2,5 prosent i 2023.

– I lys av dette er det grunn til å vente en mer moderat utvikling i boligprisene fremover, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Et sterkt lønnsoppgjør kan trekke i motsatt retning. I helgen ble partene i industrien enige. Resultatet gir en lønnsøkning på 3,7 prosent.

– Lønnsoppgjøret i frontfaget tilsier at lønnsoppgjøret kommer til å bli sterkere enn det SSB hadde i sin prognose på 3,3 prosent. Da kan man kanskje si at det kommer noe på den ene siden og tas noe på den andre i praksis, sier Lauridsen.

Sterk prisvekst så langt i år

Det norske boligmarkedet har steget spesielt mye de siste månedene. Februar endte opp 1,5 prosent. I januar steg prisene 4,8 prosent, tidenes største oppgang for måneden.

Færre boliger på markedet er trukket frem som en viktig forklaring.

Den nye avhendingsloven som trådte i kraft på nyåret har blitt pekt på av både meglertopper, sjeføkonomer og Eiendom Norge.

Den stiller strengere krav til boligselger. Dermed kan det ta lengre tid å forberede boligsalg, noe som kan ha skapt en flaskehals i markedet.