Aider kjøper PwC Accounting

Silje Løland Trondsen er kontorleder hos Aider i Kristiansand, Rolf Eivind Berntsen er lokal leder for Aider Tech og Frode Holthe, som til daglig leder PwC Accounting på Fiskebrygga i Kristiansand, er for anledningen med per internett fra hytta. Der er innerveggene av granpanel. Foto: Kjartan Bjelland