• Her har Jens Tveite (t.v.) og Morten Meier tatt høytidelig oppstilling ved en demonstrasjonsenhet. Som man ser, er alle taksteinene flate og tilpasset hverandre. De som er blankere enn de andre, er solcelletakstein. Det er slike blandingsløsninger Sun Net anbefaler, ikke bare å dekke hele taket med solcelletakstein. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Pionersatsing på solcelletakstein

Skarpnes AS bygger verdens første fabrikk som integrerer solceller i betongtakstein. Sun Net AS, som Skarpnes selv og Morten Meier står bak, skal selge produktet i hele Skandinavia.