Skattetoppen i Vennesla

Disse betaler mest skatt i Vennesla kommune.