Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent. Det er den høyeste renten siden 2009, og i tråd med det som var ventet på forhånd.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten heves på nytt både i mai og juni til en topp på 3,5 prosent.

– Vi hadde ventet at de skulle oppjustere banen en god del, og de gjorde det nok litt mer enn de fleste hadde ventet, sier sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen.

Det er rundt et halvt prosentpoeng høyere enn den rentetoppen de signaliserte i desember.

Prognosen for styringsrenten innebærer at boliglånsrenten stiger til 4,8 prosent tidlig neste år.

Varsler ny heving i mai

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, skriver Norges Bank som varsler en ny renteheving i mai.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Renten er hovedverktøyet

Årsaken til den kraftige renteoppgangen det siste året er at inflasjonen (prisveksten) er altfor høy. Da er Norges Banks hovedverktøy renten, som settes opp for å stramme inn på pengebruken og få prisveksten ned.

I februar dempet inflasjonen seg riktignok til 6,3 prosent, men det er fortsatt langt over målet på to prosent over tid.

– Sånn som prognosene ligger nå så ser det ut til at vi må regne med en ganske høy rente en god stund. I prognosene til Norges Bank så ligger styringsrenten på 3,5 også ved utgangen av 2024, sier Kjetil Olsen.

Svak krone kan gi høyere rente

Den vedvarende høye prisveksten både ute og her hjemme satte en stund fart i forventningene om flere rentehevinger, men med den siste tidens bankkollapser og frykt for ny finanskrise har de dempet seg.

– Forventning til styringsrenten ute, har falt mye. Vi ser ingen tegn til at norske banker har likviditetsproblemer. De er lønnsomme og solide og godt rustet til å tåle tap og markedsuro, sier Wolden Bache på dagens pressekonferanse.

Uroen har også gitt en svært svak krone, som vanskeliggjør kampen mot inflasjonen ytterligere, noe som taler for høyere rente.

Ida Wolden Bache sier også at kronen har svekket seg mye.

– Dersom kronene blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi anslår for å få inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjefen.

– Det siste året har rentene ute steget mer enn i Norge. Sammen med uro i finansmarkedet har det trolig bidratt til at kronekursen har svekket seg. Kronen er betydelig svakere enn vi så for oss i desember, sier hun.

Sentralbanksjefen sier samtidig at lønnsveksten er på vei opp, og at de anslår at lønnsveksten blir omkring fem prosent. Det er høyere enn anslaget i desember.

– Det vil bidra til å løfte prisveksten, og tilsier at renten må settes høyere enn vi tidligere har sett for oss for at inflasjonen til slutt skal komme tilbake til målet, sier hun.

Vil få ned prispresset

– Norges Bank ser seg nødt til å heve renten for å få prispresset ned, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken umiddelbart etter Norges Banks renteheving.

 Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken fulgte rentehevingen fra VGTVs studio, og ble ikke overrasket.

– Det var akkurat det vi hadde forventet på forhånd. Selv med rentehevingene som ligger bak oss er fortsatt arbeidsledigheten lav, sier hun.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil falle med 2,9 prosent i år. I desember anslo banken at prisene ville falle med 4,3 prosent. Det kommer frem i Norges Banks ferske anslag for boligprisene i pengepolitisk rapport.