Mandal frykter ikke ny konkurranse fra Kristiansand