Begjært konkurs etter at datterselskap gikk under – bestrider kravet