Regjeringen varslet en ny pensjonsreform i november.

Nå er et flertall på Stortinget, bestående av regjeringspartiene, Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG, enige.

Forslaget innebærer at folk må jobbe lenger. Det vil bli en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.

En egen sliter-ordning, som blant annet LO har krevd, er med i reformen.

Ordningen skal etableres etter en modell fra privat sektor og har størrelsesorden på 0,25 G, som tilsvarer rundt 30.000 kroner.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å presse frem et skjermtillegg for uføre og en sliterordning. Det er helt avgjørende for å trygge syke mennesker, sier SV-leder Kirsti Bergstø til E24.

Uenighet om økning av aldersgrense

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier den nye pensjonsavtalen gir mer rettferdig pensjon og forutsigbarhet.

– Avtalen illustrerer at vi kan samle solide flertall rundt løsninger som er bra for folk, og som kan stå over tid, sier hun.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) varslet en ny pensjonsreform i november. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi er alle tjent med at endringer i pensjonssystemet har bred støtte for å kunne stå seg over tid, sier Høyres 1.nestleder Henrik Asheim i en pressemelding.

Bergstø fra SV sier det har vært viktig for partiet og imøtekomme krav fra LO og Fagbevegelsen. Samtidig er de ikke enig i at å øke aldersgrensen for pensjon er lurt.

– SV ønsker ikke noen økt aldersgrense. Vi er ikke med på en forståelse om at alle kan jobbe lenger, sier hun.

– En seier, sier LO

– LO har vært tydelig på at når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Hun er «veldig fornøyd» med at regjeringen har sikret tverrpolitisk enighet om en sliterordning. Hun sier til og med at LO har fått fullt gjennomslag for ordningen for sliterne.

– For oss er dette en seier og vil gjøre alderdommen bedre for de gruppene som kommer dårligst ut av pensjonsreformen, sier Hessen Følsvik.

Forbundsleder Christopher Beckham i LO-forbundet Handel og Kontor (HK) sier han er svært fornøyd med sliterordningen.

– Det er viktig for HK sine medlemmer. De er slitere som ikke klarer å stå i full jobb, sier han til E24.

Han mener det er en trygghet at partiene Høyre og Venstre på høyresiden er med.

På spørsmål om hva sliter-ordningen vil bety for HKs medlemmer, sier Beckham at de vil kunne gå av før pensjonsalder og få et tillegg til pensjonen.

Kan spare mer selv

Under pressekonferansen sier Sveinung Rotevatn fra Venstre at det er viktig at folk står lenger i jobb.

– Men når vi forventer at folk skal stå lenger i jobb, er det viktig å gjøre noe med de ulike aldersgrensene, at du skal stå lenger i jobb i staten og at du kan styrke ordningen med mer individuell pensjonsordning. Det bør vi oppmuntre til.

I den nye reformen er det mulig å spare opptil 25.000 kroner ekstra i pensjon. Per nå er de tmulig å spare 15.000 kroner. Ap/Sp-regjeringen kuttet det maksimale årlige sparebeløpet i fra kr 40.000 til kr 15.000, for to år siden.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ragnhild Vartdal/E24

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, skriver i en pressemelding at han er fornøyd med at partene ble enig om en årlig regulering av minstesatsene.

– Det er viktig for KrF at uføre, som ikke kan arbeide mer når levealderen øker, skjermes for levealdersjusteringen i en slik grad at de får en rimelig god pensjon sett opp mot arbeidsføre. Enigheten om en overgangsordning for uføre som vil gå av med alderspensjon de nærmeste årene er viktig i så måte, sier han.