Les også:

  • Stadig økende andel med høyere utdannelse

  • Flere skiller seg i bransjer dominert av motsatt kjønn

  • Mange vil ha mer fleksible arbeidstider

  • Han får åtte uker ekstra, lønnet pappaperm

Menn er årsaken til at kvinner blir sjefer, i alle fall halvparten.

I en fersk dansk undersøkelse, kommer det frem at annenhver kvinnelige leder ikke selv har tatt initiativ til å komme seg i lederposisjon,

Det er nemlig menn som har oppfordret dem.

Flere menn søker lederstillinger

En ny undersøkelse som interesseorganisasjonen Lederne har foretatt blant 2400 av sine medlemmer, viser at kun 53 prosent av de kvinnene som sitter i lederposisjoner, selv har tatt initiativ til å komme seg dit.

Aftenpostens jobbekspert Guri Larsen, er direktør i Adecco Select som jobber med rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister. Hun sier at denne undersøkelsen gir en indikasjon på at kvinner og menn generelt sett fremdeles henger igjen i gamle rollemønstre med tanke på hjem og jobb.

— Generelt ser vi at vi får vesentlig flere mannlige søkere på lederstillinger, og det bygger nok opp under at kvinner i større grad må anmodes om å søke, sier hun.

Kvinner mer familieorienterte

Larsen tror også at menn i større grad enn kvinner, og da særlig tidlig i karriereløpet, er mer opptatt av makt og posisjon enn det kvinner er.

- Kvinner veier i større grad familieliv og jobb opp mot hverandre, noe som bidrar til at menn ofte i større grad enn kvinner drømmer om å bli ledere. Menn skaper tidlig høye ambisjoner og forventninger til seg selv, mens veien blir til litt mer underveis for kvinnene, sier hun.

Larsen forteller at kvinner mye oftere enn menn blir overrasket når de gjør det godt på tester og intervju hos dem. Det betyr ikke nødvendigvis at de er usikre på egne ferdigheter, men at de i større grad enn menn er tilbakeholdne når det kommer til å tro på seg selv, mener hun.

Kommet langt i Norge

Undersøkelsen viser også at det er 38 prosent av kvinnene som har planer om å avansere.

— Jeg oppfordrer alle kvinner til å gripe muligheten når man har den, samt se verdien i å ta en utfordring og utvikle seg selv, sier Larsen.

Hun mener likevel at vi i Norge generelt har kommet langt med tanke på likestilling i arbeidslivet, i alle fall hvis vi sammenligner oss med Danmark der undersøkelsen er foretatt, tilføyer hun.