Les også:

  • Spekulanter slipper stipendsmell

Nesten 13 prosent av Norges befolkning eide aksjer i ett eller flere aksjeselskaper ved utgangen av 2010. ## Hver åttende nordmann

Totalt eide omkring 621.000 personer bosatt i Norge aksjer i norske aksje— og allmennaksjeselskaper.

To tredeler av disse aksjeeierne var menn, og utgjorde 17 prosent av den mannlige befolkning. Åtte prosent kvinner hadde inverstert i aksjer i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (Ssb).

Flest over 60

Menn i 60-årene var de ivrigste aksjeeierne i 2010. Hver tredje mann over seksti år eide aksjer.

Andelen aksjeeiende kvinner i samme aldersgruppe lå på 15 prosent, og er den største andelen blant kvinnene.

84.000 aksjeeiere i Oslo

Hele 14 prosent av Oslos befolkning eide aksjer i 2010. I Sogn og Fjordane hadde 15 prosent av fylkets befolkning investert i aksjer, og hadde dermed flest aksjeeiere i forhold til folketallet. Nederst på lista lå Finnmark. Her eide under 9 prosent aksjer.

Økt utbytte

Totalt delte norske aksje- og allmennaksjeselskaper ut 163 milliarder kroner i utbytte til sine aksjonærer i 2010. Av dette mottok personer bosatt i Norge over 27 milliarder kroner, noe som var en økning på 19 prosent sammenlignet med året før.

Menn tok størstedelen med 22,6 milliarder kroner, mens kvinner fikk 4,7 milliarder kroner.

I 2009 var det en blant nordmenn.

Mindre til utlandet

Utenlandske aksjonærer tok ut 57 milliarder kroner i utbytte. Dette var 13 milliarder kroner, eller 19 prosent, mindre enn året før.

Nederlandske aksjonærer sikret seg storparten av utenlandsutbyttet med nesten 16 milliarder kroner.

Størst nedgang i utbytte opplevde aksjonærer fra USA, hvor utbyttet ble halvert sammenlignet med i 2009, og fikk bare 6,4 milliarder kroner.