Havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse er noen av områdene Agder, her representert av landsdelens hovedstad, bør satse på mot 2030 ifølge Næringsforesight for Agder. Havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse er noen av områdene Agder, her representert av landsdelens hovedstad, bør satse på mot 2030 ifølge Næringsforesight for Agder. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Dette bør Agder satse på mot 2030