Ruth Gundersen er prosessopperatør hos Aludyne Norway (bildelfabrikken) på Lista, Paul Johan Jensen har tilsvarende jobb, og er i tillegg tillitsvalgt, ved kobberelektrolyseavdelingen hos Glencore Nikkelverk. Nå er de pionerer og går løs på første modul ved Industrifagskolen. Ruth Gundersen er prosessopperatør hos Aludyne Norway (bildelfabrikken) på Lista, Paul Johan Jensen har tilsvarende jobb, og er i tillegg tillitsvalgt, ved kobberelektrolyseavdelingen hos Glencore Nikkelverk. Nå er de pionerer og går løs på første modul ved Industrifagskolen. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Industrifagskolen er i sving