• Slik lyder originalteksten til dette arkivbildet fra oktober 2014: «Kan bli bygging på kremtomt. Inge Paulsen (t.v.) og Agnar Espegren i Lindhus er nå et steg nærmere utbygging på Heiseldalstunet. Det betyr mellom 60-80 seniorleiligheter.» Nå er ni selskaper i Lindhus-konsernet slått konkurs. FOTO: Henrik Ihme

Slo ni selskaper i Lindhus-konsernet konkurs

Utgifter og inntekter gikk ikke ihop. Eierne har slått ni selskaper i Lindhus-konsernet konkurs.