• I Kristiansand økte inntektene i snitt med 32,6 prosent til 306.138 kroner fra 2008 til 2018. I samme tidsrom steg den gjennomsnittlige nettoinntekt i landet med 41,3 prosent. FOTO: Kjartan Bjelland

Svak inntektsutvikling i stor-Kristiansand

Innbyggerne i den nye storkommunen Kristiansand ligger etter på inntektsutvikling. Professor Sigbjørn Sødal antyder det kan ha med oljekrisa å gjøre.