I Kristiansand økte inntektene i snitt med 32,6 prosent til 306.138 kroner fra 2008 til 2018. I samme tidsrom steg den gjennomsnittlige nettoinntekt i landet med 41,3 prosent. I Kristiansand økte inntektene i snitt med 32,6 prosent til 306.138 kroner fra 2008 til 2018. I samme tidsrom steg den gjennomsnittlige nettoinntekt i landet med 41,3 prosent. Foto: Kjartan Bjelland

Svak inntektsutvikling i stor-Kristiansand