Betalte det dobbelte for strømmen

Mens nordlendingene, her representert av Tromsø, for det meste har hatt spotpriser godt under 50 øre/kWh, har sørlendingene, her representert av Kristiansand, sett den ene etter den andre prisrekorden på strøm bli slått det siste året. Foto: NTB / Jacob J. Buchard