Det har vært utfordringer i driften av kraftsystemet i høst, med store begrensninger i nettet til Norge fra Sverige i sør, påpeker Statnett i en melding.

Nå vil selskapet, som driver utenlandsforbindelsene og de største overføringslinjene i norske kraftnettet, gjøre tiltak som begrenser flyten av strøm fra Sør-Norge til Sverige, og drive nettet slik som svenskene.

– Dette handler om at vi skal ha så like forhold som mulig på begge sider av grensen, og skape symmetri i handelen mellom landene, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til E24.

E24 skrev mandag at norske myndigheter gjennom NVE og RME ba svenskene om svar på hvorfor strømflyten fra Sverige til Norge vil bli begrenset i årene fremover.

– Er dette en form for hevn fordi svenskene har mindre kapasitet mot Norge enn omvendt?

– Nei, slett ikke, vi har et godt forhold til svenskene. Men det har ikke vært symmetri i forholdene i driften, som legger grunnlaget for kapasitetsfastsettelsen. Det ønsker vi nå å rette opp i, sier Glette.

– Situasjonen bekymrer oss

Svenska Kraftnät, som driver Sveriges kraftnett, har pekt på at begrensningene i kraftoverføringen til andre land blant annet skyldes flaskehalser og utfordringer internt i det svenske nettet.

Ifølge Statnett har begrensningene og utfordringer i det svenske nettet gjort at lite strøm har gått fra Sverige til Østlandet selv i perioder med høyere pris i Sør-Norge enn i Sør-Sverige. Samtidig har Norge eksportert kraft til Sverige når prisene er høyere der.

Nå sier norske Statnett at de vil drive nettet fra norsk side på tilsvarende måte som svenskene. Det vil si uten et systemvern som optimaliserer flyten av strøm over grensen.

Mens Statnett har installert slikt systemvern, har Svenska Kraftnät valgt å la være. Nå dropper Statnett også systemvernet.

«Behov for mer lik praksis»

Dette vil ifølge Statnett føre til at kapasiteten fra Østlandet til Sverige vil gå ned. Konkret er det snakk om flyten mellom det norske prisområdet NO1 og det svenske prisområdet SE3.

– Transparens, gjensidighet og felles forståelse er grunnpilarene i det nordiske kraftsystemet. Nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett, ifølge meldingen.

Hun peker på at kraftsystemet gjennomgår store og krevende endringer, med redusert kjernekraft i Sverige og økt innslag av vindkraft og utenlandskabler. Dette har imidlertid vært kjent i årevis for aktørene som driver nettet, påpeker Statnett.

– Situasjonen bekymrer oss, og vi har hatt dialog med Svenska Kraftnät om problemstillingen. Vi har også innspill til hvordan nettet kan driftes for å øke kapasiteten på viktige overføringsgrenser. Inntil disse er på plass er det naturlig for oss å praktisere samme driftsordninger som man gjør på svensk side for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid, sier Tonne.

Kan redusere strømprisene

– Det er vel egentlig et motsvar til at Sverige begrenser strømflyten andre veien, sier senioranalytiker Olav Botnen ved Volue Insight om situasjonen.

– Og det er den sistnevnte begrensningen som er et betydelig problem for det sørnorske kraftmarkedet, sier han.

Botnen mener den reduserte strømflyten mellom Norge og Sverige har en vesentlig betydning for Sør-Norge.

– Vi hadde trengt svenskekraften, sier han. Det siste året har strømflyten mellom nabolandene blitt påvirket på grunn av nedleggelsen av to svenske reaktorer.

– Kan dette få noe å si i praksis for strømprisen?

– Isolert sett burde det ikke få noen oppadgående konsekvenser, men det kan i noen tilfeller redusere strømprisen i Sør-Norge, sier Botnen og trekker frem at det gjelder situasjoner når det er spesielt kaldt i Sør-Sverige.

Finske og danske bekymringer

Finske og danske myndigheter har sendt lignende brev til den svenske energimyndigheten med spørsmål om hvorfor Sverige fortsetter med å begrense strømhandelen med nabolandene.

Den finske energimyndigheten påpeker at det knapt har vært mulig å sende strøm fra Finland til Sverige, til tross for at det er etterspørsel i Sør-Sverige. Den danske energimyndigheten påpeker at det har vært problemer med begrensninger på Sveriges utenlandsforbindelser i ti år.

NVE ber Sverige om mer åpenhet, og om å snu hver sten for å forbedre situasjonen i kraftutvekslingen.