Får 66 mill. til å fikse bygg og veier i Agder

Mandag lanserte kommunalministeren og samferdselsministeren, sammen med Venstre og KrF, en tiltakspakke mot arbeidsledighet. Det bevilges millioner til å reparere veier og bygninger blant annet på Sørlandet.

Publisert:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (til venstre) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte mandag ettermiddag, sammen med Venstre og KrF, en tiltakspakke mot arbeidsledighet for både Sørlandet og Vestlandet. Bildet er et arkivbilde. Foto: Berit Roald/ NTB scanpix

Denne artikkelen er over tre år gammel

OSLO/AGDER: — Dette er et av flere tiltak i statsbudsjettet som skal trygge arbeidsplasser. Pakken skal brukes til å rehabilitere skolebygg, sykehjem, kirkebygg og så videre, noe som skal skape arbeid og oppdrag i lokalmiljøet, forteller kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Fædrelandsvennen.

Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), samt samarbeidspartiene KrF og Venstre, lanserte mandag ettermiddag en tiltakspakke mot arbeidsledighet på Sørlandet og Vestlandet.

Det hele er en aldri så liten budsjettlekkasje.

650 millioner kroner

I statsbudsjettet for 2017 foreslås det et tilskudd på 650 millioner kroner for å bekjempe arbeidsledighet i kommuner på Sørlandet og Vestlandet som har høyere ledighet enn landsgjennomsnittet.

Planen er at midlene skal brukes til å vedlikeholde og rehabilitere bygg, anlegg og veier eid av kommunene.

Olaug Vervik Bollestad (KrF), medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: NTB scanpix

— Det er utrolig viktig å holde de mest utsatte gruppene i aktivitet. Noen kommuner har utfordringer knyttet til ung arbeidskraft. Det er for eksempel viktig å ha mulighet til å forlenge kontrakter med lærlinger, poengterer stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF).

- Arbeid for mindre firmaer

- Men det er vel innen oljerelaterte virksomheter at arbeidsledigheten er størst. Er denne tiltakspakken relevant for arbeidsledige fra denne bransjen?

— Tiltakspakken skaper et lokalt marked, som gir lokale underleverandører et pusterom. Oljebransjen er et vidt begrep. Den vanskelige situasjonen i oljebransjen, gjør det tøft for en underskog av leverandører som leverer tjenester til de store selskapene. Så denne tiltakspakken, som samtidig gjør at kommuner får utført vedlikeholdsarbeid, er til hjelp for disse, understreker Terje Breivik, Venstres finanspolitiske talsmann..

Terje Breivik, Venstres finanspolitiske talsperson. Foto: Ruud, Vidar

66 mill. til Agder

Kommuner i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har høyere ledighet enn landsgjennomsnittet, og får dermed tilført penger fra tiltakspakken, ifølge Jan Tore Sanner.

Vest-Agder får til sammen 38,11 millioner kroner, men Aust-Agder får tilført 28,17 millioner. Til sammen får sørlandskommuner over 66 millioner kroner.

Kristiansand kommune får mest av potten i regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet. Kommunen får 29,56 millioner kroner til å vedlikeholde og rehabilitere bygninger. Foto: Reidar Kollstad

Kristiansand og Arendal, som til sammen har 2960 arbeidsledige mennesker, stikker av med mest av Agder-potten, med henholdsvis 29,56 og 16,28 millioner kroner (se oversikt i faktaboksen).

Veier

Noen av pengene kan også brukes til veier.

— Det blir i så fall kommunale veier. På Sørlandet vil jo flere større veiprosjekter skape aktivitet for næringslivet - som E 18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det er også en god pott i statsbudsjettet som vil gå til veibygging på riksveinettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Det bevilges altså 650 millioner kroner til den nevnte tiltakspakken i statsbudsjettet. 400 av disse millionene skal fordeles etter ledighetstallene i august. 250 millioner kroner holdes tilbake og fordeles etter ledighetstallene på nyåret.

Kan komme Gimlehallen og biblioteket til gode

— Kristiansand har mange gode prosjekter som vil kunne bli realisert gjennom disse pengene, sier Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand kommune, om tiltakspakken mot arbeidsledighet.

- Hvilke prosjekter kan bli realisert?

  1. Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand kommune. Foto: Tormod Flem Vegge

  2. Per Lund, avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder. Foto: Reidar Kollstad

— Et av prosjektene er oppgradering av Gimlehallen. En slik oppgradering vil skape aktivitet i arbeidslivet. Det samme gjelder Kristiansand folkebibliotek i Kvadraturen. Der er det også en oppgradering på gang - som nå kan bli styrket. Samtidig er det behov for å oppgradere en del skoler, forklarer Furre.

— Slik dette blir fremstilt, vil det helt klart få utslag på sysselsettingen. Dette vil få konsekvenser for entreprenører i regionen som har måttet permittere og si opp folk, kommenterer Per Lund, avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder.

Han sier at Nav Vest-Agder må avvente og se hvordan tiltakspakken er tenkt organisert.

— Vi vet jo foreløpig lite om saken, siden dette er en budsjettlekkasje. Det gjenstår jo også å se hvor raskt det hele vil bli iverksatt, poengterer Lund.

Dette får kommunene i Agder:

(antall arbeidsledige i parentes)

Vest-Agder:

Kristiansand (1989): 29,56 mill.

Vennesla (294): 4,07 mill.

Søgne (220): 2,02 mill.

Songdalen (131): 1,67 mill.

Farsund (156): 277.000 kroner

Flekkefjord (150): 266.000 kroner

Lindesnes (78): 138.000 kroner

Hægebostad (31): 107.000 kroner

Totalt (3049): 38,11 millioner kroner

Aust-Agder:

Arendal (971): 16,28 mill.

Grimstad (447): 5,20 mill.

Risør (144): 2,41 mill.

Tvedestrand (123): 1,95 mill. kroner

Froland (103): 812.000 kroner

Gjerstad (52): 773.000 kroner

Birkenes (94): 741.000 kroner

Totalt (1934): 28,17 millioner kroner

Publisert: