– 80 prosent av kjente reserver av kull, olje og gass må bli liggende i bakken

foto