Tibber-kunder vil få en unormalt høy regning i posten 1. oktober.

Da må kundene betale for strømforbruket sitt i september, i tillegg til estimert forbruk for halve oktober.

Administrerende direktør Edgeir Vårdal Aksnes sier at selskapet ikke lenger har noe valg, om de skal klare å holde strømprisen til kundene så lav som mulig.

– Vi må gjøre dette grepet for å klare å holde kostnadene nede, sier Aksnes til E24.

Strømhandelkostnad

Kostnaden han snakker om er prisen strømselskapet må betale for å skaffe til veie nok penger for å drive med strømhandel. For frem til nå har Tibber tatt opp lån, kjøpt inn og betalt strøm, og lagt ut for kundene i opptil 45 dager, før kundene betaler sin faktura.

Når strømprisene og rentene går øker, går summen de må ta i lån opp, samt prisen de må betale for lånet også opp.

Og denne såkalte handelskostnaden blir inkludert i strømprisen, i det som kalles påslag, ifølge Aksnes.

– Slik har det vært i alle år og er slik hos alle aktører, sier Aksnes.

– Alternativet hadde vært å heve prisen

Ved å fakturere for kundenes estimerte forbruk en halv måned frem i tid, vil Tibber sitte færre dager med et lån de må betale rente på.

– Det er mye billigere å betale renter på 16 dager enn på 45 dager. Men da må vi gjøre dette faktureringsgrepet, sier Aksnes.

Grepet kommer i en tid hvor alle priser går opp. Å få en og en halv måneds strømregning i posten nå som strømprisene er så høye, kan være tøft for mange.

– Er dere forberedt på at kundene vil reagere på dette?

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på kundene våre, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på. Alternativet hadde vært å heve prisen eller i det som i strømspråket heter å heve påslaget, sier Aksnes.

Han legger til at for å kompensere kundene, kommer Tibber også med ulike betalingsalternativer, både med tanke på forfallsdato på faktura og muligheter for betalingsutsettelse.

For fakturaen som kommer 1. november vil kundene betale for faktisk forbruk i andre halvdel av oktober og estimert forbruk frem til midten november, opplyser selskapet.

PÅ BANEN: Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes mener regjeringen nå må få på plass en låneordning til strømselskapene, slik at kostnadene til kundene ikke blir for høye. – Det er samtlige forbrukere i Norge dette er snakk om. Foto: Siri Øverland Eriksen / E24

– Superstresset

Det har tidligere blitt advart om at flere selskaper vil kunne havne i en slik forfallsskvis, at selskapene sitter lenge å betjener lån før innbetalingen fra kundene kommer inn.

– Hvor alvorlig er dette for Tibber?

– Vi har solide eiere og mange ulike måter å komme oss gjennom dette på. Men det vi setter søkelys på her er kostnaden på det hele. Den er vi superstresset for. For enten blir det en kostnad for kunden eller så må vi gjøre andre grep, sier Aksnes.

Ber regjeringen om ny låneordning

Aksnes mener politikerne nå bør kjenne sin besøkelsestid.

– Det er samtlige forbrukere i Norge dette er snakk om.

I Finland, Danmark og Sverige har regjeringene gitt garantiordninger i hundremilliardersklassen til kraftprodusenter.

Den norske regjeringen har så langt ment at det ikke er behov for tilsvarende ordninger i Norge.

I Sverige har regjeringen i tillegg lovet statlige lån til strømselskaper for at de skal kunne avhjelpe kunder som har vansker med å betale strømregninger.

Det er en slik ordning Aksnes ber regjeringen få på bordet.

– Poenget med det er at da går kredittkostnaden ned, det blir billigere lån enn det man får andre steder i markedet, og det gjør at kundene betaler mindre, sier Aksnes.

– Det er ikke et tilskudd, eller en strømstøtte, men det dreier seg rett og slett om at staten bruker balansen sin og ansvaret sitt som den største profitøren på hele energikrisen vi nå står i, til å være med å stabilisere ut kostnadene ut mot sluttkundene.

Aksnes mener det er uforståelig at man ikke har grepet fatt i dette tidligere.

– Vi er skuffet over at dette ikke er satt på dagsorden i det hele tatt, sier Aksnes.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sier følgende:

– Det viktigste grepet staten tar for å bistå strømkundene, er den omfattende strømstøtteordningen for husholdningene. Den har vist seg å være et målrettet og treffsikkert grep for å håndtere de økte strømprisene som følge av krigen i Ukraina og lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner.

– Vårt inntrykk er at tilgang på likviditet er et begrenset problem i Norge. Innenfor dagens regelverk kan kraftleverandørene bruke både forskudds- og etterskuddsvis fakturering av strømforbruket. Vi er ikke kjent med at kraftleverandører har problemer med å finansiere seg i det private kapitalmarkedet.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.