Nytt liv i den gamle dokka

I dokka ligger 127,5 meter lange og 27 meter brede Normand Cutter, Solstad-eid konstruksjonsstøtteskip som blant annet får overhalt thrusterne sine. Akter for henne, langs kaia, ligger Seaway Moxie, også det et konstruksjonsstøtteskip, spesialisert på havvindinstallasjoner. Normand Cutter er skip nummer ni i dokka på Andøya (strengt tatt Voie) så langt i 2021, Seaway Moxie er fartøy nummer seks langs kaikanten. På fem år har aktiviteten i og ved den gamle, men store og fullt brukbare dokka tatt seg kraftig opp. Foto: Kristin Ellefsen