Den tradisjonelle, felles julelunsjen ved UiA går fløyten i koronaåret 2020. Tilsvarende gjelder hos mange andre av Sørlandets større arbeidsgivere. Den tradisjonelle, felles julelunsjen ved UiA går fløyten i koronaåret 2020. Tilsvarende gjelder hos mange andre av Sørlandets større arbeidsgivere. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Smått med julebord - men flere får gaver fra arbeidsgiveren sin