Smått med julebord - men flere får gaver fra arbeidsgiveren sin