ARENDAL: Konsernet oppnådde ved utgangen av andre kvartal et resultat før skatt på 146 millioner kroner. God utlånsvekst og innlånsvekst, større rentenetto og økte inntekter fra forsikringssalg og salg av eiendommer bidro til resultatforbedringen. For andre kvartal isolert, økte resultatet før skatt med hele 65 prosent fra 65 millioner kroner i fjor til 107 i år.

Forberedt på konsekvenser

Sparebanken Sør har de siste 12 månedene hatt en utlånsvekst 10,5 prosent. Lån til personmarkedet økter mest og utgjorde 68 prosent av bankens samlede utlån. Innskuddene har økt enda mer, og økte siste 12 måneder med 16,3 prosent. Konsernet har nå en innskuddsdekning på 56,8 prosent og 77,5 prosent i morbanken.

Bankens forvaltningskapital utgjorde ved andre kvartal 42,8 milliarder kroner mot 39,4 milliarder på samme tid i fjor.

Styret har tro på at banken også skal kunne utvikle seg positivt i tiden framover, men er forberedt på at den betydelige, økonomiske uroen internasjonalt kan få konsekvenser for resultatutviklingen.

Åpner ny filial

Sparebank Sør har i dag kontorer på 29 steder og eiendomsmeglervirksomhet på 12 steder i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. I august åpner banken et nytt kontor i Skien, og forventer med det å styrke sin posisjon i Telemark ytterligere.