På dette området utenfor Arendal i Eyde energipark ønsker Morrow Batteries å lage en av Europas største batterifabrikker. På dette området utenfor Arendal i Eyde energipark ønsker Morrow Batteries å lage en av Europas største batterifabrikker. Foto: Tor Erik Schrøder

Arendal-basert batteriselskap får 25 millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Morrow Batteries med 25 millioner kroner til koboltfrie batterier. Selskapet mener støtten er innovasjon på internasjonalt nivå.

– Batteriproduksjon kan bli en ny storindustri i Norge. Støtten til utvikling av batterier til elbiler uten bruk av kobolt er en viktig del av vår satsing på ny, bærekraftig industri i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Det Arendal-baserte selskapet har som mål å produsere bærekraftige og kostnadseffektive elbilbatterier uten kobolt.

– Billigere og bærekraftige batterier vil bidra positivt til det grønne skiftet, så dette er innovasjon på internasjonalt nivå, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries.

I løpet av 2021 skal Morrow starte byggingen av et innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. I tillegg kommer en planlagt fabrikk i Arendal som fra 2026 har som mål å kunne levere batterier til rundt 700.000 elbiler i året.