– Batteriproduksjon kan bli en ny storindustri i Norge. Støtten til utvikling av batterier til elbiler uten bruk av kobolt er en viktig del av vår satsing på ny, bærekraftig industri i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Det Arendal-baserte selskapet har som mål å produsere bærekraftige og kostnadseffektive elbilbatterier uten kobolt.

– Billigere og bærekraftige batterier vil bidra positivt til det grønne skiftet, så dette er innovasjon på internasjonalt nivå, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries.

I løpet av 2021 skal Morrow starte byggingen av et innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. I tillegg kommer en planlagt fabrikk i Arendal som fra 2026 har som mål å kunne levere batterier til rundt 700.000 elbiler i året.