De seks som sitter ved bordet inngår i Skandia Greenpowers ferskt utvidede bemanning, mens gründeren og sjefen står bak. F.v. markedssjef Jan Kristian Benestad, finansdirektør Arne Thorsland, teknologidirektør Trond Arild Wahlstrøm, administrerende direktør Gunnar Norheim, kundesenterleder Benedikte Ruud Andersen, digital markedsfører Stephan Papa og digital markedsfører Ingrid Norheim. De seks som sitter ved bordet inngår i Skandia Greenpowers ferskt utvidede bemanning, mens gründeren og sjefen står bak. F.v. markedssjef Jan Kristian Benestad, finansdirektør Arne Thorsland, teknologidirektør Trond Arild Wahlstrøm, administrerende direktør Gunnar Norheim, kundesenterleder Benedikte Ruud Andersen, digital markedsfører Stephan Papa og digital markedsfører Ingrid Norheim. Foto: Kjartan Bjelland

Skandia Greenpower girer opp