Oljefondssjefen Nicolai Tangen og kona Katja opprettet den britiske stiftelsen Ako Foundation i 2013 mens Tangen ennå ledet sitt eget hedgefondselskap Ako Capital.

Stiftelsen har hvert år siden blitt tilført mer midler enn den har rukket å dele ut. Og i fjor gjorde stiftelsen et kjempehopp. Se figuren under.

Ved utgangen av fjoråret satt stiftelsen på over 7,5 milliarder kroner i ulike investeringer. Det er en økning på mer enn 6 milliarder kroner på ett år.

Det aller meste av økningen kom som følge av at Tangen måtte gi bort sin eierandel i Ako Capital og flere andre investeringer til stiftelsen.

Det ble til slutt en betingelse fra stortingspolitikerne for at han skulle få tiltre jobben som sjef for Oljefondet.

Kjempestor hvis norsk

Dersom stiftelsen hadde vært norsk, ville den alt vært Norges femte største. Bare stiftelsene til Olav Thon, Gjensidige, DNB og Veritas sitter på mer midler.

Daglig leder, britiske Philip Lawford, er knapp i kommentarene når Aftenposten/E24 spør om hva som blir veien videre nå som stiftelsen er blitt så stor.

I en e-post henviser han bare til stiftelsens årsrapport.

Der heter det at den «planlegger å fortsette som en veldedig stiftelse med fokus på utdanning, kunst og bekjempelse av klimaendringer».

– Vi har ingen andre kommentarer vi ønsker å komme med, skriver briten i en e-post.

Nicolai Tangen må holde seg unna stiftelsen han opprettet så lenge han leder Oljefondet. Da er det bare se og ikke røre. Foto: Nina E. Rangøy

Deler ut mye

Også målt i størrelse på tildelte midler til ulike formål, ville Ako Foundation vært helt i toppen i Norge. I fjor var det bare Sparebankstiftelsen DNB som delte ut mer penger av norske stiftelser. Se figuren under.

DNB-stiftelsen er klart størst i så måte med en vedtatt utdeling på 711 millioner kroner i fjor.

Stiftelsen Tangen og kona opprettet, men som de må holde avstand til mens han er Oljefond-sjef, vedtok i fjor å dele ut 271 millioner kroner.

I styret for stiftelsen sitter det tre personer. To av dem regnes som nærstående til Tangen. Det er hans venn og tidligere mangeårige medarbeider David Woodburn og hans norske venn Henrik Syse.

Ved første publisering lørdag 20. nov. kom Sintef feilaktig med i oversikten over stiftelsene som deler ut mest penger. Følgefeilene av dette igjen var at tallet for Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ble 6 millioner kroner for lite og at Kavlifondet falt ut av oversikten. Stolpediagrammet ble rettet 22. nov. kl. 09.20.

Halvparten til bare to formål

Siden Tangen opprettet stiftelsen i 2013, har den delt ut over 1,2 milliarder kroner.

Hittil har halvparten av pengene gått til bare to formål. Det er en kunststiftelse som Tangen opprettet i 2016 samt handelshøyskolen han studerte ved i USA.

Ako Kunststiftelse overtok Tangens tidligere privat eide kunst. Den har siden 2016 mottatt over 350 millioner kroner fra Ako Foundation. Pengene er brukt til innkjøp av kunst og til å delfinansiere den omstridte kunstsiloen i Kristiansand.

The Wharton School i delstaten Pennsylvania har mottatt nær 250 millioner kroner fra Ako Foundation. Mye av disse midlene har gått til et eget bygg på campus som er oppkalt etter Tangen.

Ako Foundations har gitt over 350 millioner kroner til Ako Kunststiftelse. Nordisk modernistisk kunst fra 1900-tallet er Nicolai Tangens store interesse. Foto: Nina E. Rangøy

Seminar og Sting-konsert

Det var til Wharton den smått berømte «Back to University»-turen gikk. Tangen fløy i november for to år siden venner og samfunnstopper over til et tre dagers fagseminar på hans gamle universitet.

Alle de som ikke var med på seminaret, husker dog best den mye omtalte konserten med Sting.

Det var denne turen som siden utløste alt bråket om hans ansettelse i Oljefondet. Noe som igjen gjorde at han måtte gi bort eierandelen i Ako Capital til stiftelsen sin.

Det vil si stiftelsen som var hans, men som han nå må holde formell og praktisk avstand til så lenge som han er sjef for Oljefondet.

Vil gi til klima

Den andre halvparten av de 1,2 milliarder kronene Ako Foundation har delt ut siden 2013, har gått til en rekke ulike formål.

Det meste er fordelt på ulike formål innen utdanning og kunst i Storbritannia.

Strømme-stiftelsen er størst blant norske mottagere utenom Ako Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum. Denne stiftelsen bygger på et kristent livssyn, og den jobber særlig med utdanning for barn i Afrika og Asia.

De siste par årene er også klima kommet inn som et nytt formål.

Andelene som går til Ako Kunststiftelse og det ferdigbygde «Tangen Hall» i Pennsylvania falt i fjor kraftig i prosent.

Daglig leder Peter Lawford ønsker ikke å svare på om disse to store formålene også fremover vil få mye penger. Eller om deres andeler nå vil fortsette å falle?

I fjor fikk Ako Kunststiftelse 25 prosent av alle pengene som Ako Foundation delte ut.

Den ombygde kornsiloen på Odderøya i Kristiansand skal etter planen åpne i 2023. Der skal det vises frem kunst fra det som nå kalles Tangen-samlingen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Norske med behov bør søke

Med så mange milliarder som nå ligger i stiftelsen, vil trolig midlene bli spredt mye videre utover i årene som kommer.

Alt i fjor utgjorde gode formål innen klima 21 prosent, tilsvarende ca. 57 millioner kroner, av tildelte midler.

Norske veldedige organisasjoner innen utdanning, kunst eller klimaarbeid bør kjenne sin besøkelsestid. For her kan det være penger å hente.

Inntil Ako Foundation fikk et ras av penger i fjor, lå den veldig høyt når det gjelder hvor mye av midlene som årlig ble delt ut.

Og nå formelig renner denne stiftelsen over med penger.

Stiftelsens datter tjener milliarder

Også de kommende årene vil stiftelsen trolig vokse kraftig i størrelse.

Stiftelsens datterselskap, kalt Ako Subsidiary Limited 2020, er største eier av Ako Capital.

I fjor fikk datteren 1,6 milliarder kroner av Ako Capitals overskudd. Det kom totalt på 4,4 milliarder kroner.

Tangens tidligere kolleger klarer seg altså rimelig godt uten ham.

Datterselskapet er ment å fungere som en brannmur mellom stiftelsen og Ako Capital.

I stiftelsen er nærstående av Tangen som nevnt i flertall i styret. Men hos datteren må det være et flertall som er uavhengige av ham.

Dette ifølge avtalene Norges Bank og Tangen har inngått.

Alt handler om å unngå mistanker om at det fortsatt er noen økonomiske forbindelser mellom Tangen og Ako Capital.