• Håvard Nyvold kan ikke stifte nye selskaper før 30. juni 2017. Han kan imidlertid fortsette som styremedlem/-leder og daglig leder i selskaper hvor han hadde slike roller fra før. Det har Ringerike tingrett bestemt. FOTO: ERLEND OLSBU

Konkurskarantene for Håvard Nyvold

Håvard Nyvold, som særlig forbindes med Høvåg Gjestehus, er ilagt konkurskarantene av Ringerike tingrett.