Det er kommentator Fintan O'Toole, i den anerkjente irske avisen Irish Times, som foreslår å tilby Norge eierskap i Irlands olje— og gassreserver i bytte mot vår offshore-ekspertise.

O'Toole, som tidligere i år ble listet opp blant Storbritannias topp 300 intellektuelle av avisen The Observer, mener det irske politiske lederskapet har spilt fallitt i håndteringen av de enorme ressursene som befinner seg i sjøen utenfor Irland.

Les også:

  • Kloke hoder utvandrer fra Irland

  • Bankkrisen i Irland vokser

  • Afrika lærer skatt av Norge

Signere bort

"Staten er i ferd med å signere bort nesten alle ressursene vi har igjen, på de verste vilkår som finnes i det utviklede verden" skriver O'Toole, med henvisning til en skattesats på overskuddet av olje- og gasseksport på mellom 25 og 40 prosent. O'Toole henviser til en amerikansk undersøkelse fra 2007 som slo fast at dette er verdens mest generøse vilkår.

Ifølge irske myndigheter finnes det 6,5 milliarder fat olje og 5,7 trillioner kubikkmeter gass på irsk sokkel vest for landet.

Det er disse ressursene O'Toole nå frykter at skal forsvinne uten at det gjeldstunge landet sitter igjen med en nødøvendig andel av overskuddet.

Tøffe norske politikere

"Nordmennene, anført av tøffe politikere som hadde risikert livet sitt i kamp mot nazistene, stod fast i møte med multinasjonale selskaper. De skaffet folket sitt gode avtaler. De endte opp med et offentlig pensjonsfond på 400 milliarder euro, 200.000 gode jobber og høvelige sikkerhets og miljøstandarder. Norge tilbød faktisk Irland assistanse på 1970-tallet. Hvorfor ikke gå tilbake til dem nå, tilby dem halvparten av eierskapet i bytte mot deres penger, ekspertise og, fremfor alt, deres mot?" skriver han i kommentaren som i sin helhet kan leses her:

.

Olje og energidepartementet ønsket ikke å kommentere utspiller fra O'Toole da Aftenposten tok kontakt.

Skatt for utvikling

Norge har allerede eksportert sin kompetanse på skattlegging til tre land i Afrika, under programmet "Skatt for utvikling." Målet med prosjektet, som så langt er implimentert i Tanzania, Mosambik og Zambia, er å sørge for at uland ikke utnyttes av store internasjonale selskaper som utvinner naturressurser i landet.

— Man må skattlegge selskaper og individer riktig for å kunne bygge velferdsstater. Derfor er skattekompetanse viktig for at utviklingsland skal bli mindre avhengige av bistand i fremtiden, sa Ingrid Fiskaa, statssekretær i Utenriksdepartementet, .