• Røkke banker Hagen på Børsen

  • Milliardresultat for Røkke

  • Han kan koste Røkke 270 millioner

  • — Jeg ser frem til jordomseiling med vår nye båt

Selskapet hadde en omsetning på 7,8 milliarder kroner i andre kvartal i år, mot 8,1 milliarder i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet ble på 636 millioner kroner, mot 853 millioner kroner i samme periode i fjor.

Kvartalets ordreinngang var på 14,3 milliarder kroner.

— Ordreinngangen er sterk og reflekterer høyt anbuds- og aktivitetsnivå i alle forretningssegmenter. Ordrereserven har økt med 19 prosent hittil i år. Det underbygger vår langsiktige ambisjon om vekst. Men kvartalet har også gitt oss noen påminnelser om viktigheten av å ytterligere forbedre driften, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions.