«Det foreligger en tilfeldig og plutselig skade som følge av setning i boligen og skaden har inntrådt mens (NN) var dekket av Topp forsikringen i Sparebank 1 Skadeforsikring AS. (NN) har krav på erstatning for skaden slik beskrevet i forsikringsvilkårene.«

Slik konkluderer Agder lagmannsrett etter en flere siders drøfting av det ikke helt presise begrepet «tilfeldig og plutselig». Dommerne ender opp med å mene at grunnen under huset i Kristiansand er blitt gradvis vasket vekk i løpet av 25 år. På et tidspunkt ga den bærende konstruksjonen etter og et tilbygg ség så mye i løpet av bare få uker at skaden vil koste 830.000 tusen kroner å reparere.

Dermed lønte det seg for huseieren å følge advokat Ståle Myhres råd og anke det tapet i tingretten som Fædrelandsvennen omtalte kort for ett år siden. At lagmannsretten, i motsetning til tingretten, fikk seg forelagt de korrekte forsikringsvilkårene, hjalp nok også.

— Vi har besluttet ikke å anke saken videre. For oss er den avsluttet, fastslår Sparebank 1 Skadeforsikrings advokat Kristin Gjerde Solevåg overfor Fædrelandsvennen.