Finanskonkurrenter skal samarbeide

Nordea-banksjef Line Aasgaard tar en for laget og bærer bollekartongene fra Nordeas inngangsdør på Torvet, rundt hjørnet til Gjensidige-kontoret i Markens gate. Nytt samarbeid mellom tidligere konkurrenter skal behørig markeres med rosinboller. Bak f.v. Torleiv Birkeland fra Gjensidige, Odd Hultmann fra Nordea og Claus Musæus fra Gjensidige. Foto: Kjartan Bjelland