Representantskapet – kontrollorganet for Norges Bank og oljefondet – var onsdag ettermiddag samlet til et ekstraordinært møte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som ledet arbeidet med å ansette den nye oljefondssjefen, redegjorde for ansettelsesprosessen. Men etter møtet står medlemmene i representantskapet igjen med en rekke ubesvarte spørsmål, sier leder Julie Brodtkorb.

– Vi har fremdeles noen spørsmål vi ikke har fått svar på, og de vil oversendes til hovedstyret for en skriftlig besvarelse, sier Brodtkorb til NTB.

Representantskapet vil igjen møtes når besvarelsen kommer, sier hun.

Tillit til sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen ledet ansettelsesrådet, som besto av ham selv og to andre. Brodtkorp vil ikke si nærmere hva slags spørsmål som fortsatt står ubesvart etter møtet.

– Som tilsyn så er vår oppgave å gå gjennom hele prosessen, og det er det vi har gjort. Det har da oppstått noen spørsmål som vi ønsker å få et skriftlig svar på, sier hun, og legger til at hun har full tillit til sentralbanksjefen.

Flere temaer sto på dagsordenen på onsdagens møte. I tillegg til selve ansettelsesprosessen, ønsket representantskapet å se nærmere på Tangens private investeringer. De ville også vurdere om nåværende sjef for oljefondet Yngve Slyngstad har opptrådt innenfor regelverket.

Sto ikke på søkerlisten

Fra flere hold er det framkommet kritikk om manglende åpenhet, særlig etter at VG i helgen avdekket at Tangen inviterte til et luksuriøst seminar i USA, der blant andre Slyngstad deltok.

Tangens navn ble oppført på den offisielle søkerlisten 23. mars, dagene før hovedstyret besluttet å ansette ham. Det er heller ikke kjent hvem som spilte inn navnet hans til rekrutteringsselskapet Russel Reynolds.

Brodtkorp er tydelig på at det ikke er heldig med all uroen rundt den nå mye omtalte ansettelsesprosessen.

– Jeg tror alle skjønner at det å ha uro rundt en ansettelse ikke er heldig for noen organisasjon – heller ikke Norges Bank, sier hun til NTB.

foto
Nicolai Tangen fra Kristiansand skal overta som sjef for oljefondet. Foto: Kjartan Bjelland