• Dansker krever å få selge til nordmenn

  • Danmark går kraftig i minus

Nye tall fra Danmarks Statistik viser at landets selskaper ser positivt på fremtiden.

Den sammensatte konjunkturindikatoren faller riktignok fra seks i juli til fem i august, men flere økonomer hadde forventet at den ville ryke ned i minus, skriver Ritzau.

Danmark venter i spenning på nye tall for landets økonomi som legges frem onsdag. Ved årsskiftet befant dansk økonomi seg teknisk sett i resesjon.

Det private forbruket i Danmark falt mer enn økonomene ventet de siste to kvartalene i 2010. Investeringsnivået falt også, men størst innvirkning hadde fall i eksporten, som er selve motoren i dansk økonomi.

Den økonomiske veksten i Danmark falt i fjerde kvartal i 2010 med 0,2 prosent, mens veksten i tredje kvartal i fjor falt med 0,1 prosent, viser tall fra Danmarks Statistik.

Onsdag legges de første tallene for 2011 frem.