Ronny Lavik har funnet en nisje i salg av kikkertsikter og sportsoptikk. I fjor sørget hobbyprosjekter for en omsetning på snaue fem millioner. Ronny Lavik har funnet en nisje i salg av kikkertsikter og sportsoptikk. I fjor sørget hobbyprosjekter for en omsetning på snaue fem millioner. Foto: Jacob J. Buchard

Traff blink med hobbyprosjektet