Helene Falch Fladmark (t.v.) er daglig leder for Eyde-Nettverket, Helge Grobæk for Maritimt Forum Sør og Anne Grete Ellingsen for Node. Onsdag, under Arendalsuka, slår de sine pjalter sammen i storkonferansen "Global Outlook Norway". Tanken er å identifisere hvilke trender som er i komminga, og hvilke muligheter de byr på. Helene Falch Fladmark (t.v.) er daglig leder for Eyde-Nettverket, Helge Grobæk for Maritimt Forum Sør og Anne Grete Ellingsen for Node. Onsdag, under Arendalsuka, slår de sine pjalter sammen i storkonferansen "Global Outlook Norway". Tanken er å identifisere hvilke trender som er i komminga, og hvilke muligheter de byr på. Foto: Rune Øidne Reinertsen

- Nye trender, nye muligheter

Node, Eyde og Maritimt Forum smeller til med felles storkonferanse under Arendalsuka. Nye trender gir nye muligheter.

— Troen på hva vi kan påvirke, er nok begrenset. Det dreier seg mer om å være føre var, forberede seg på det som kommer og se mulighetene, sier Anne Grete Ellingsen.

Lederen for Node, klyngeorganisasjonen til Agders leverandører av utstyr til offshoresektoren, sitter i eget møterom på toppen av Handelens Hus i Kristiansand. Hun har besøk av to kolleger: Helene Falch Fladmark er daglig leder for den sørlandske prosessindustriens klyngeorganisasjon Eyde-Nettverket. Helge Grobæk har tilsvarende posisjon i Maritimt Forum Sørøst - fellesorganisasjonen til en rekke rederier, utstyrsprodusenter, meglere og andre i maritim sektor med base på Sørlandet og deler av Østlandet.

I Fædrelandsvennen mandag hadde de tre en felles kronikk med tittelen «Globale trender preget lokalt næringsliv». Den var en slags oppvarming til onsdagens storarrangement «Global Outlook Norway». Rammen er Arendalsuka og en rekke kanoner er hentet inn for å belyse hva sørlandsk og norsk næringsliv kan vente seg i årene som kommer.

Lille Sørlandet

I kronikken går de tre inn på de største trendene. «Stikkord er kampen om globale ressurser, endringer i energimarkedene, mer kostbare og utilgjengelige ressurser, økt fokus på og økte krav til samfunnsansvar og bærekraftig produksjon» heter det blant annet. Spørsmålet Anne Grete Ellingsen svarer på helt i begynnelsen av denne artikkelen, er om de virkelig tror at tre næringsklynger på bitte lille Sørlandet kan påvirke slike tunge, globale trender?

Men det tror de altså bare i beskjeden grad, ifølge Node-lederen.

Bærekraft

— Å gripe mulighetene betyr ikke minst forretningsmulighetene. Da er «bærekraft» et sentralt begrep. Og der har prosessindustrien gjort mye allerede, legger Helene Falch Fladmark til.

— Vi ser et parallelt forhold i rederinæringen. Når J.J. Ugland-selskapene fikk så god mottakelse for sine to første offshoreskip, etter å ha konsentrert seg om tank og bulk i en lang årrekke, skyldes det ikke minst rederiets renommé for god, sikker drift. Oljeselskapene vil ikke ha ulykker og utslipp, supplerer Helge Grobæk.

— Node-bedriftenes initiativ «Ecotrack» har elementer av det samme. Ikke minst i en sektor som bærer i seg miljøutfordringer, er det viktig å være bevisst på energiforbruk og miljøeffekter i hele verdikjeden, understreker Anne Grete Ellingsen.

De mindre

En annen motivasjon for den felles storkonferansen «Global Outlook Norway» er at alle tre næringsklyngene har mange små bedrifter blant medlemmene.

— Som samtidig er viktige for å støtte opp i miljøene som lokomotivene også inngår i. De, og universitetet, inngår i klyngene som bedriftseierne vurderer når de sitter ett eller annet sted i verden og bestemmer hvor de skal legge sitt neste «Centre of Excellence». Og dem vil vi gjerne ha flere av! fastslår Ellingsen.

Forventninger til Brende

Utenriksminister Børge Brende har selv bedt om å få treffe folk fra de tre næringsklyngene Node, Eyde-Nettverket og Maritimt Forum Sørøst under Arendalsuka.

— Det er vi glade for, også fordi det gir oss en mulighet til å diskutere UDs rolle når det gjelder å bistå våre medlemsbedrifter, sier Anne Grete Ellingsen fra Node.

Hun eksemplifiserer:

— Å ha med seg en minister, eller sågar en kongelig, betyr mye når nye markeder skal erobres. Et annet aspekt er at UD med fordel kan markedsføre norsk næringsliv som investeringsobjekt i andre land. Bare en liten ting som å invitere amerikanske - eksempelvis - eiere av norske bedrifter til faglig-sosiale arrangementer i ambassader eller konsulater vil kunne bety mye. I dag gjøres det ikke.

Vis fakta ↓
Fakta