Det siste året har folks boliglånsrente skutt i været, etter at høy aktivitet i økonomien og kraftig prisvekst har fått sentralbanken til å ta affære og heve renten i flere omganger.

I november økte Norges Bank renten ytterligere til 2,5 prosent. Styringsrenten ligger nå på sitt høyeste siden høsten 2008.

Bankene har fulgt etter og satt opp kundenes renter. Men de har seks ukers varslingsplikt overfor kundene, så det er ofte et etterslep før kundene merker hele effekten av Norges Banks rentehevinger.

Renten på nye boliglån ligger nå på sitt høyeste siden september 2014, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Innskuddsrentene har også økt, til det høyeste nivået siden oktober 2015, viser tallene.

Slik lå rentene an i oktober:

  • Renten på nye boliglån ligger i snitt på 3,66 prosent

  • Renten på eksisterende lån ligger i snitt på 3,39 prosent

  • Innskuddsrenten ligger i snitt på 1,12 prosent

Merk at disse tallene er fra oktober, så mange kan oppleve å allerede ha fått høyere rente nå.

Mener renten vil tikke videre opp

– Rentene har steget mye, hvor dramatisk er dette for folk som ikke er vant til høye renter?

– I den forstand at de kommer fra et ekstremt lavt nivå, så er det dramatisk. Folk er blitt vant med veldig lave renter, spesielt gjennom pandemien, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Men han mener det er viktig å understreke at boliglånsrentene var bare litt lavere før pandemien, i snitt rundt 3 prosent, enn de er nå.

– Norges Bank venter at boliglånsrentene kan stige til 4,3 prosent neste år. Hvor langt opp tror du at rentene går?

– Vår vurdering er at Norges Bank ikke tar i når de sier det. Vi tror den vil tikke oppover noen tideler til, rundt 4,5 prosent i løpet av vinteren og våren, sier Olsen.

Norges Bank har årets siste rentemøte den 15. desember. Banken har sagt at det da ligger an til nok en ny renteheving.

Tjener på dine innskudd

Bankene låner penger i markedet og påvirkes av nivået på interbankrenten (Nibor). Den har også økt mye i det siste, og lå på 3,42 prosent i oktober.

Bankenes margin på boliglån er forskjellen mellom renten de kan hente inn kapital til og den renten de tar hos kundene. Marginene har falt mye i det siste, og for nye lån er bankenes margin bare 0,24 prosent, ifølge SSB.

For eksisterende lån gikk bankenes marginer i minus i september og oktober, for første gang på lenge, opplyser byrået.

Samtidig henter bankene ut stor gevinst fra kunder med sparepenger på konto. Marginen her har steget til 2,07 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå.

For selv om innskuddsrentene også har økt, har de ikke økt like mye som utlånsrentene. Hvorfor ikke?

– Det vi registrerer er at det er veldig mye innskudd i bankene etter pandemien. Det er ikke slik at bankene nå konkurrerer om innskuddene. Det er et element i dette som kanskje ikke alle har lagt merke til, sier Olsen.

– Bygge bro til ny situasjon

Ifølge sjeføkonomen er veldig mye mer sparepenger på kontoer nå enn før pandemien.

– Sammenligner man med trenden for innskudd før pandemien, er det nå rundt 150 milliarder kroner ekstra i bankinnskudd, sier Olsen.

Så mange sparte mye penger gjennom pandemien, ifølge Olsen. Og det mener han er noe som må tas med i beregningen når det er snakk om hvor dramatisk det er at boliglånsrentene nå går opp.

– Vi er i en overgangsfase nå, hvor mange får en vond og dramatisk endring i sin økonomi. Men en god del har en del å trekke på for å bygge bro til en ny situasjon, hvor ting begynner å stabilisere seg, renten finner et nytt toppunkt og kanskje lønningene tar igjen prisveksten, sier Olsen. Men han understreker at dette selvsagt ikke gjelder alle.

For dem som ikke tok opp ny gjeld gjennom pandemien, vil dette gå «fryktelig bra», ifølge Olsen.

– Men for alle som har gjeld, vil dette gå bra, fordi bankene sjekker at man skal tåle en 5 prosents renteoppgang. Det håndteres, men det blir trangere. Så er det selvsagt mer drama for dem som ikke har gjeld, men som lever på trygd eller arbeidsavklaringspenger, og som ikke har fulgt prisveksten. Det er disse som virkelig sliter, sier Olsen.

Raskt økende fastrenter

Også fastrenten er raskt på vei opp. Den ligger nå på sitt høyeste nivå i perioden SSB har data for tilbake til desember 2013.

De som inngikk fastrente når den var på sitt laveste høsten 2020 kan glede seg over å ha truffet godt så langt.

  • nye lån med fastrente ligger nå i snitt på 4,75 prosent

  • eksisterende lån med fastrente ligger i snitt på 2,67 prosent