Ut mot Norges Banks renteprognoser: – Jeg tror de bommer