Hun har både lykkes og feilet. Nå skal hun hjelpe andre.

foto