Men det er ikke toppsjefene som har innkassert flest millioner, det er det Roar Engeland som har gjort, det viser en oppstilling Aftenposten har gjort. Engedal gikk ut av konsernledelsen i 2011, og de 65 millionene han står oppført med er fordelt over syv år. Dag J. Opedals avlønning fordeler seg på seks år.

Kvinnene langt ned på listen

Bare tre av de 19 personene som har sittet i Orklas konsernledelse siden 2005 er kvinner, og best betalt av kvinnene er Hilde Myrberg. Hun tjente 14 millioner kroner på fem år.

Dette har konserndirektørene tjent siden 2005:

Roar Engeland64 893
Dag J. Opedal51 745
Torkild Nordberg45 034
Ole Enger40 050
Terje Andersen32 520
Bjørn M. Wiggen31 722
Hilde Myrberg13 969
Halvor Stenstavold10 439
Åge Korvold6 326
Karin Aslaksen6 323
Timothy R. Stubbs5 069
Inger Johanne Solhaug4 699
Svein Tore Holsether4 063
Karl Otto Tveter3 150
Jan Ove Rivenes1 830
Alte Vidar johansen1 739
Paul Jordahl1 474
Pål Eikeland1 428
Håkon Mageli1 142

Kilde: Orklas årsrapporter. Total avlønning, uten pensjonsopptjening.