• For familien Hauge på Hånes vil typiske familieaktiviteter som konserter, kino og fotballkamper bli dyrere som følge av forslaget om å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra ti til tolv prosent. Moroa de lager selv vil derimot fortsatt være gratis! Fra venstre: Nea, Pia, Kjetil, Henriette og Una Folden Hauge. FOTO: Kjartan Bjelland

Dyrere å ha det moro for småbarnsfamilien

Trebarnsfamilien på Hånes vil spare snaue 4000 kroner i skatt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Mesteparten vil forsvinne i økte avgifter på familieaktiviteter og dyrere barnehage.