Inntekten som er oppført i skattelisten er netto inntekt (lønn og andre inntekter minus fradrag).

Formuestallene er nettoformue (verdien av eiendeler minus gjeld) og ikke reell formue.

Tallene som vises i skattekolonnen er utliknet skatt.

Les mer om skattelistene.

Formuetoppen, inntektstoppen og skattetoppen for alle kommunene på Sørlandet.

Fædrelandsvennen gjengir opplysningene i skattelistene slik vi mottar dem fra Skatteetaten. Erfaringsmessig vet vi at feil kan forekomme, dessuten kan behandling av skatteyters klage gi senere endringer i enkelte tilfeller.