– Nettleia for innbyggerne vil gå ned

foto
Fra venstre: Gro Elisabeth Lundevik (nestleder i Agder Energi styret), Lars Erik Torjussen (styreleder), Roger Thorsland (ansattrepresentant i styret), Oddvar Berli (hovedtillitsvalgt) og konsernsjef Steffen Syvertsen håper eierne fatter en avgjørelse så raskt som mulig. Foto: Jacob J. Buchard