– Vi vil fortsatt se konkurser og tapte arbeidsplasser