Geir Drangsland og hans barn er nå oppe i en eierandel på 86,26 prosent i børsnoterte Byggma ASA. I tillegg eier konsernet selv et par prosent av sine egne aksjer. Passerer Drangsland 90 prosent, kan de andre aksjonærene forlange å bli kjøpt ut til seneste børskurs. Og den viser stigende tendens. Geir Drangsland og hans barn er nå oppe i en eierandel på 86,26 prosent i børsnoterte Byggma ASA. I tillegg eier konsernet selv et par prosent av sine egne aksjer. Passerer Drangsland 90 prosent, kan de andre aksjonærene forlange å bli kjøpt ut til seneste børskurs. Og den viser stigende tendens. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Geir Drangsland nærmer seg magisk grense i Byggma