– Vi ser at det er en økning i arbeidsledigheten. En del av dem som jobber i industrien, har kompetanse som kan brukes innen bygg og anlegg, sier statsminister Erna Solberg (H) til E24. Budsjettlekkasjen kom lørdag da statsministeren besøkte Bergen. Flere av vedlikeholdstiltakene er særlig rettet inn mot fylker som har tapt arbeidsplasser som følge av oljebremsen.

– Vi vet at det er mange som mister jobben nå. Denne pakken vil gi nye jobber, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som også var til stede i Bergen lørdag, til nettavisen.

Veier og bygninger

De rundt 2,5 milliardene skal gå til å ruste opp vei, jernbane, sykehus, kulturhus og andre offentlige bygg, skriver NRK.

– Vi løfter vedlikehold i offentlig sektor gjennom ekstraordinære aktivitetsmidler fordi det gir jobber raskt, samtidig som vi får utført nødvendige oppgaver i samfunnet, sier Solberg til kringkasteren.

150 millioner settes av til vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

I tillegg foreslår regjeringen blant annet engangstilskudd for å styrke vedlikeholdet av bygningsmassen til kulturbygg og kulturhistoriske bygninger i Rogaland og Hordaland, ifølge E24. Det foreslås også et tilskudd til vedlikeholdsinvesteringer i helseforetakene. Innsatsen rettes mot helseforetak på Sørlandet, Vestlandet og Møre og Romsdal som er rammet av økt arbeidsledighet.

Får trolig Aps støtte

Arbeiderpartiet har i en egen pakke foreslått 2,5 milliarder til tiltak mot arbeidsledighet. Ifølge partiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen vil regjeringens forslag sannsynligvis få deres støtte.

– Dette vil helt sikkert få Arbeiderpartiets støtte når vi behandler budsjettet i høst. Vi kommer til å foreslå å styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder utover regjeringens forslag. Dette er svært viktig for at kommunene skal kunne holde aktiviteten oppe og ivareta sine vedlikeholdsoppgaver, sier hun.

Marthinsen mener imidlertid at økt vedlikehold er lite målrettet mot dem som nå mister jobben og næringene som sliter mest.

– Regjeringen har brukt for lang tid på å forstå alvoret i situasjonen, og vi venter fortsatt på at de skal komme opp med bedre svar til dem som nå blir stående uten jobb, sier Marthinsen.

Arbeidsledige

I juni steg arbeidsledigheten i Norge til 4,5 prosent. Om lag 124.000 personer var da registrert som arbeidsledige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ferske tall fra Nav viser at det nå er over 540 arbeidsledige ingeniører, noe som er en femdobling på ett år.

– Vi frykter at ledigheten for våre grupper vil fortsette å øke utover i høst og inn i 2016 når ringvirkningene fra reduserte investeringer i olje— og gass-sektoren har blitt tydeligere i hele økonomien, sa rådgiver Tormod Reiersen i Teknas avdeling for samfunnspolitikk tidligere i uken.

Statsbudsjettet for 2016 legges fram 7. oktober.