• Heidi Wolden er konsernsjef i Kruse Smith, Jens Ove Klev er finansdirektør. 2017-resultatet de er i ferd med å presentere, havnet på minus 138 millioner kroner. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Solid rødt fra Kruse Smith

Den nye konsernsjefen har ryddet i skapene i Kruse Smith-konsernet. Det ga et 2017-underskudd på 138 millioner kroner. Den gode nyheten er en rekordstor, antatt sunn ordrereserve.