— Begge parter er å bebreide. Kontrakten var utydelig og oppfølgingen svak. Men Birkedal Maskin AS var i sin rett på mange av de konkrete tvistepunktene, og Bortelid Camping nektet å utlevere Birkedals egne varer verd 250.000 kroner. Alt i alt er vi kommet til at Bortelid Camping AS skal betale Birkedal Maskin AS 1.525. 426 kroner, pluss moms og renter fra 18.02.2011. I tillegg skal Bortelid Camping dekke 60.000 kroner av Birkedals saksomkostninger.

Slik, sterkt konsentrert, kan en fersk dom fra Kristiansand tingrett oppsummeres. Opparbeidelsen av Bortelid Camping på Bortelid, tilhørende Knut Repstad via AS-et, ble i økende grad preget av krangel etter at Birkedal Maskin satte grabben i jorden i 2010. To år senere var Birkedal konkurs og bostyrer Øystein Vikstøl tok krangelen inn i rettssalen. Blir dommen stående, tilfaller de drøyt halvannen millionene DNB, som hadde pant i Birkedals utestående fordringer.

Tingrettsdommer Jostein Johannessen hadde sakkyndig bistand av Petter Bjarnastein og Øystein Gauslå under fire dager i retten.

— Min klient har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, opplyser Bortelid Campings advokat, Lars Gunnar Nag.