Finansdepartementets høringsbrev inneholder utkast til fire nye regelsett som Johnsen ser for seg som mulige alternativer til dagens grenser for hvor lavt beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken kan være.

Han mener det er viktig å ta hensyn til at et mulig nytt system ikke skal svekke beregningsgrunnlaget for kapitalkravet, sammenlignet med grunnlaget som følger av dagens regler basert på den nedre grensen (det såkalte Basel I-gulvet).

Johnsens departement har tatt utgangspunkt i vurderinger fra Finanstilsynet fra før jul i det nye utkastet. Han foreslår fire nye regelsett som hver for seg er mulige alternativer til videreføring av Basel I-gulvet.

Torsdag antydet Johnsen at det kan bli stilt egne krav til norske bankers soliditet når han fredag redegjør for hvordan kapitaldekningen skal sikres.

Høringsfristen er satt til 31. mai.