– Ja, vi har fått informasjon om at det lekker på to plasser, i både svensk og dansk økonomisk område, sier Fredrik Strömbeck i Sjöfartsverket til E24.

Han opplyser også at de har advart fartøy som seiler i nærheten av gassrøret, om at det lekker.

Grunnen til at det kan utgjøre en fare for skipstrafikken i området, er fare for brann i gassrørledningen.

Omfanget av lekkasjen vet ikke Sjöfartsverket noe videre om.

– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tre linjer i Nord Stream-rørsystemet, har vi aldri sett tidligere, skriver Nord Stream AG i en uttalelse, ifølge Bloomberg.

Danske energimyndigheter sier tirsdag formiddag det ikke er snakk om en liten sprekk i gassrørledningen, men et veldig stort hull, opplyser Berlingske.

De opplyser også at lekkasjen fører med seg høy sjø, og at det er en stor risiko for skip å nærme seg området.

Selskapet, som drifter gassrørledningen, skriver videre at det er «umulig nå å si» når røret kan være tilbake i drift.

Det russiske gasselskapet Gazprom stengte Nord Stream 1 for vedlikehold helt i slutten av august, og siden har de ikke levert gass gjennom ledningen.

Det er likevel gass i rørsystemet for å holde trykket oppe.

En energiekspert sier til nyhetsbyrået TT at det er usannsynlig at lekkasjene skyldes en ulykke.

– Det er usannsynlig at tilfeldige hendelser skulle føre til at begge ledningene ble skadd, sier Tomas Kåberger, som er professor i industriell energipolitikk ved Chalmers tekniska högskola og tidligere generaldirektør for Energimyndigheten.

Kreml: – For tidlig å spekulere

Tirsdag formiddag opplyser Kreml–talsperson, Dmitry Peskov, i en telefonkonferanse at det er vanskelig å si noe om situasjonen.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til skadene på Nord Stream, skriver Bloomberg.

Han sier videre at Kreml er «ekstremt bekymret» om rapportene knyttet til skader på rørledningen, og på spørsmål fra journalister om det kan dreie seg om sabotasje, sier talspersonen at ingenting kan utelukkes.

Peskov mener det må til en grundig etterforskning ettersom dette handles om energisikkerheten på kontinentet, ifølge Reuters.

Også EU-kommisjonen har vært ute tirsdag og sier at det er for tidlig å konkludere ved årsaken, men at eventuell sabotasje vil fordømmes.

Vil heve beredskapsnivået

Ifølge danske Ritzau skal lekkasjene ha oppstått nordøst for den danske øya Bornholm.

Klima-, Energi- og Miljøministeriet i Danmark opplyser at de har bedt Energinet, som driver dansk energiinfrastruktur, om å heve beredskapsnivået for el- og gassektoren, ifølge Ritzau.

– Det er et mindre antall norske skip i området rundt Bornholm. Vi følger utviklingen og legger til grunn at skip som opererer i dette området, følger de retningslinjer som til enhver tid blir gitt av relevante svenske og danske myndigheter, sier direktør for beredskap i Norges Rederiforbund Audun Halvorsen i en epost til E24.

Årsaken til lekkasjen er det for tidlig å si noe om, ifølge departementet.

Departementet opplyser at lekkasjen blir sikret, og at den ikke får noen forsyningsmessige konsekvenser for Danmark.

Prisene har skutt i været

Gassprisen stiger i overkant av 5 prosent i formiddagstimene tirsdag. Det er varslet kaldere vær utover i Europa gjennom uken, noe som også kan påvirke gassprisen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det oppstått en gasskrise i Europa. Det er mangel på gass som store deler av kontinentet er avhengig av, og prisene på gass har nådd svært høye nivå.

Årsaken er at Russland har vært den desidert største gassleverandøren til EU. Russland sto i sin tid for 43 prosent av EUs gassimport, viser EUs egne tall.

Russland har som et motsvar mot internasjonale sanksjoner mot dem, strupt leveransene av gass via Nord Stream 1, før de i slutten av august stengte gassledningen.

Trykkfall

Mandag kveld ble det meldt om trykkfall i gassrørledningen. Da falt kapasiteten plutselig til null, og det ble åpnet etterforskning.

Samme dag ble det også meldt om et plutselig trykkfall i den andre gassrørledningen fra Russland, Nord Stream 2, som går til Tyskland via Østersjøen. På kort tid falt trykket fra 105 bar til 7 bar.

Årsaken til lekkasjen i Nord Stream 2 er så langt ikke kjent.

Gassrørledningen Nord Stream 2 var så å si ferdig bygget og fylt med gass. Men kranen rakk aldri å bli åpnet før Russland invaderte Ukraina. På grunn av krigen valgte tyske myndigheter ikke å sette rørledningen i drift.