Gründerbedrift begjært konkurs - uviss fremtid for 40 ansatte

foto