253 russere har en spesiell tilgang til norskekysten. Det vil opposisjonen ha slutt på.